GÓC HÌNH ẢNH
   
hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh:
     Hỗ Trợ Trực Tuyến - Kinh Doanh
     Hỗ Trợ Trực Tuyến - Kinh Doanh
Phòng kỹ thuật:
     Hỗ Trợ Trực Tuyến - Kỹ Thuật

hotline:
     Phòng kinh doanh:
              (084) 0251.3836 112
     Phòng kỹ thuật:
              (084) 0251.3833 597
     liên kết website
     QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
thống kê website
     tin tức -> Bản tin DONASA
Quyết định 289/2022/QĐ-SĐN-HĐQT ngày 25/10/2022 của Hội Đồng Quản Trị v/v: Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty.  (10/28/2022 2:11:56 PM)
Tập tin đính kèm:
  -  quyet dinh 289.2022.qd-sdn-hdqt ngay 25.10.2022.pdf    
Quyết định 289/2022/QĐ-SĐN-HĐQT ngày 25/10/2022 của Hội Đồng Quản Trị v/v: Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty.
Các tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Đường 7, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại : (084) 0251.393 1355 Fax : (084) 0251.383 6091
Email : visitsdn@hcm.vnn.vn