Ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.

back top