Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đồng cùng chương trình " Vạn Tấm Lòng Vàng" 24/04/2012

Ngày 24/4/2012 , Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã tài trợ , xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo Yìn Cán Sán

( dân tộc hoa ) và Nguyễn Thị Dung , xã Phú Lộc , huyện Tân Phú , tỉnh Đồng Nai , trong chương trình " Vạn Tấm Lòng Vàng "

 

back top