Giới thiệu về Phong thủy

       Nhận thức về Vũ trụ ở khía cạnh Tâm linh thì thế giới chúng ta đang sống được kết tinh từ 5 thành phần yếu tố là Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ- Cũng từ 5 thành phần yếu tố trên Vũ trụ tạo ra vạn vật trong đó có loài người chúng ta. Đối với con người- Mỗi sự sống được tương sinh với một MỆNH là Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ và mỗi MỆNH lại tương thích với một MÀU SẮC- Việc chọn lựa ra MÀU SẮC thích ứng với MỆNH để bảo vệ, trang trí ngôi nhà sẽ tạo ra sự hài hòa và hòa hợp trong môi trường sống thông qua đó sẽ tạo ra CÁT, VƯỢNG cho bản thân chúng ta và các thành viên trong gia đình.

       Trong thưc tế đời sống việc lựa chọn màu sắc luôn phụ thuộc vào thị hiếu thẩm mỹ của mỗi người. Tuy nhiên thi hiếu thẩm mỹ ấy được gắn với Phong thủy- Bản mệnh là chúng ta đã tiệm cận đến hoàn mỹ, an lành và phúc phần.   

       Màu sắc trong Phong thủy hướng đến việc cân bằng năng lượng âm và dương để đạt đến sự hài hòa lý tưởng. Âm là sắc tối yên trạng thái tĩnh hấp thu màu sắc, ngược lại Dương là sắc sáng trạng thái động phản ánh màu sắc. Khi màu sắc được phối cảnh hợp lý giữa những không gian sẽ giúp phát tác yếu tố thuận lợi và hạn chế những điều bất lợi từ môi trường tác động vào ngôi nhà và môi trường sống.

       Khi lựa chọn MÀU SƠN CHO NGÔI NHÀ là điều đặc biệt quan tâm vì màu sắc tường nhà tác động hàng ngày đến chúng ta và các thành viên khác trong gia đình ở góc độ gia chủ và môi trường sống. Chọn màu sơn theo Phong thủy- Màu sắc hợp với Bản mệnh sẽ giúp chúng ta tinh thần luôn sảng khoái, cuộc sống hài hòa đồng nghĩa với việc: Ăn ở, ngủ nghỉ, học tập làm việc gặt hái được kết quả - Mọi sự diễn ra như mong muốn..

back top